NGUYÊN TẮC TÍNH TIỀN THANH TOÁN TIỀN PHÒNG TẠI PHÒNG YÊU CẦU

- 91 lượt xem - Khách hàng cần biết
  1. Nguyên tắc quy đổi số ngày sử dụng PYC (quy đổi đơn vị nhỏ nhất là giờ sang ngày).
STT Thời gian Quy đổi tương đương (đơn vị: ngày)
1 Thời gian >=12 giờ 1 ngày
2 6 giờ <= Thời gian <12 giờ 0,5 ngày
3 Thời gian <6 giờ Với phòng thường: Miễn phí
Với phòng yêu cầu: phụ thu 80.000đ
(Lưu ý: Chỉ áp dụng chính sách này đối với bệnh nhân chỉ sử dụng phòng yêu cầu hoặc sử dụng cả phòng thường & phòng yêu cầu trong 01 bệnh án)

Lưu ý:

+ Trường hợp Bệnh nhân đã thanh toán trả phòng nhưng sau đó có nhu cầu tiếp tục sử dụng thêm phòng thì với trường hợp này sẽ áp dụng phương pháp tính quy đổi < 12 tiếng tính bằng 0,5 ngày; từ 12 tiếng trở lên tính bằng 1 ngày.

  1. 2. Đối với trường hợp Bệnh nhân yêu cầu đổi phòng yêu cầu từ phòng này sang phòng khác thì áp dụng mức phụ thu 100.000 VNĐ/lần thay đổi.\
Back To Top