Chuyên khoa Mắt

- 662 lượt xem - Bảng giá dịch vụ

Ghi chú:

  • Bảng giá dịch vụ kĩ thuật có thể thay đổi điều chỉnh (tăng hoặc giảm) so với thực tế.
  • Dưới đây là danh mục giá theo tự nguyện (đối với các dịch vụ trong BHYT, KH chỉ cần thanh toán phần đồng chi trả và phụ thu nếu có).
  • Để được tư vấn hỗ trợ, KH vui lòng gọi tổng đài CSKH: 1800.9415.
DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Đo thị lực + nhãn áp 63.000 VNĐ/lần
Bơm thăm dò, rửa lệ đạo 52.000 VNĐ/lần
Đo khúc xạ tự động 31.000 VNĐ/lần
Xử trí mắt chấn thương, bỏng, dị vật phức tạp 207.000 VNĐ/lần
Thông nong lệ quản 207.000 VNĐ/lần
Khâu kết mạc rách 518.000 VNĐ/lần
Khâu vết thương phần mềm vùng mắt đơn giản 725.000 VNĐ/lần
Mổ quặm 1 mí 1.294.000 VNĐ/lần
Mổ sụp mí (gây tê) 5.177.000 VNĐ/lần
Mổ mộng ghép kết mạc tự thân 3.106.000 VNĐ/lần
Khâu vết thương phần mềm vùng mắt phức tạp 1.553.000 VNĐ/lần
Cắt polip kết mạc 1 mắt 518.000 VNĐ/lần
Cắt u bì kết mạc 1.035.000 VNĐ/lần
Đo thị lực thường 20.000 VNĐ/lần
Đo nhãn áp 42.000 VNĐ/lần
Thử kính, đo thị lực, đo nhãn áp 146.000 VNĐ/lần
Chích chắp, lẹo 207.000 VNĐ/lần
Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm 83.000 VNĐ/lần
Back To Top