Chuyên khoa Mắt

- 1494 lượt xem - Bảng giá dịch vụ

 Ghi chú:

  • Bảng giá dịch vụ kĩ thuật có thể thay đổi điều chỉnh (tăng hoặc giảm) so với thực tế.
  • Dưới đây là danh mục giá theo tự nguyện (đối với các dịch vụ trong BHYT, KH chỉ cần thanh toán phần đồng chi trả và phụ thu nếu có).
  • Để được tư vấn hỗ trợ, KH vui lòng gọi tổng đài CSKH: 1800.9415.

*Cập nhật giá mới nhất ngày 19/02/2024

Cắt bỏ túi lệ 2,032,000
Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da 2,982,000
Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da 2,982,000
Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo 3,353,000
Khâu củng mạc 1,853,000
Khâu giác mạc 1,643,000
Lấy dị vật tiền phòng 1,643,000
Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép 2,998,000
Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi 1,886,000
Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi 4,216,000
Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon, cân cơ đùi…) điều trị sụp mi 4,216,000
Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi 3,008,000
Vá da tạo hình mi 2,498,000
Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép 2,036,000
Gọt giác mạc đơn thuần 1,482,000
Khâu phủ kết mạc 1,022,000
Lấy dị vật hốc mắt 2,350,000
Múc nội nhãn 1,472,000
Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa gây mê 3,417,000
Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa gây tê 3,404,000
Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học gây mê 3,417,000
Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học gây tê 3,404,000
Phẫu thuật mộng đơn thuần 2,032,000
Phẫu thuật quặm 1 mi gây mê 2,992,000
Phẫu thuật quặm 1 mi gây tê 2,972,000
Phẫu thuật quặm 2 mi gây mê 3,627,000
Phẫu thuật quặm 2 mi gây tê 3,602,000
Phẫu thuật quặm 3 mi gây tê 3,919,000
Phẫu thuật quặm 3 mi gây mê 3,945,000
Phẫu thuật quặm 4 mi gây mê 4,369,000
Phẫu thuật quặm tái phát 1 mi gây mê 3,002,000

 

Back To Top