Hệ thống phòng khám vệ tinh

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG – TUYÊN QUANG

Ngày 07 tháng 11 năm 2021, Phòng khám đa khoa Hùng Vương – Tuyên Quang, phòng khám vệ tinh...

Đọc tiếp

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG – KIM XUYÊN

Dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2022!

Đọc tiếp

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG – CHÂN MỘNG

Ngày 28/6/2020, Phòng khám đa khoa Hùng Vương – Chân Mộng, phòng khám vệ tinh thứ 02 của bệnh...

Đọc tiếp

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG – SƠN DƯƠNG

Phòng khám vệ tinh Hùng Vương 2 tại Thị trấn Sơn Dương - Tuyên Quang đang gấp rút thi...

Đọc tiếp
Back To Top