Nha khoa

- 682 lượt xem - Bảng giá dịch vụ

Ghi chú:

  • Bảng giá dịch vụ kĩ thuật có thể thay đổi điều chỉnh (tăng hoặc giảm) so với thực tế.
  • Dưới đây là danh mục giá theo tự nguyện (đối với các dịch vụ trong BHYT, KH chỉ cần thanh toán phần đồng chi trả và phụ thu nếu có).
  • Để được tư vấn hỗ trợ, KH vui lòng gọi tổng đài CSKH: 1800.9415.
DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Lấy cao răng 52 000 VNĐ/lần
Hàn theo dõi 1 răng 52 000 VNĐ/lần
Hàn vĩnh viễn răng sữa 1 răng 72 000 VNĐ/lần
Hàn GIC răng vĩnh viễn 1 răng 104 000 VNĐ/lần
Cắt phanh môi, phanh lưỡi 2000 000 VNĐ/lần
Điều trị tủy răng (nhóm răng cửa) 700 000 VNĐ/lần
Điều trị tủy răng (nhóm răng hàm) 1500 000 VNĐ/lần
Cắt u nhầy môi, má 1000 000 – 2000 000 VNĐ/lần
Nhổ 1 răng 1 chân 207 000 VNĐ/lần
Nhổ 1 răng nhiều chân 311 000 VNĐ/lần
Nhổ 1 răng 8 mọc thẳng 1000 000 – 2000 000 VNĐ/lần
Nhổ 1 răng 8 mọc lệch (ngầm) 3000 000 – 3500 000 VNĐ/lần
Nhổ R sữa 01 cái 15 000 VNĐ/lần
Cắt u nang chân răng (1 răng) 1 035 000 VNĐ/lần
Nắn chỉnh tháo lắp 01 hàm 2 071 000 VNĐ/lần
Nắn chỉnh tháo lắp 02 hàm 4 141 000 VNĐ/lần
Back To Top