Nha khoa

- 210 lượt xem - Bảng giá dịch vụ

Ghi chú:

  • Bảng giá dịch vụ kĩ thuật có thể thay đổi điều chỉnh (tăng hoặc giảm) so với thực tế.
  • Dưới đây là danh mục giá theo tự nguyện (đối với các dịch vụ trong BHYT, KH chỉ cần thanh toán phần đồng chi trả và phụ thu nếu có).
  • Để được tư vấn hỗ trợ, KH vui lòng gọi tổng đài CSKH: 1800.9415.
DỊCH VỤĐƠN GIÁ
Lấy cao răng52 000 VNĐ/lần
Hàn theo dõi 1 răng52 000 VNĐ/lần
Hàn vĩnh viễn răng sữa 1 răng72 000 VNĐ/lần
Hàn GIC răng vĩnh viễn 1 răng104 000 VNĐ/lần
Hàn Composite 1 răng207 000 VNĐ/lần
Điều trị tủy 1 răng 1 chân311 000 VNĐ/lần
Điều trị tủy 1 răng nhiều chân518 000 VNĐ/lần
Điều trị tủy 1 răng sữa259 000 VNĐ/lần
Nhổ 1 răng 1 chân207 000 VNĐ/lần
Nhổ 1 răng nhiều chân311 000 VNĐ/lần
Nhổ 1 răng 8 mọc thẳng518 000 VNĐ/lần
Nhổ 1 răng 8 mọc lệch (ngầm)1 035 000 VNĐ/lần
Nhổ R sữa 01 cái15 000 VNĐ/lần
Cắt u nang chân răng (1 răng)1 035 000 VNĐ/lần
Nắn chỉnh tháo lắp 01 hàm2 071 000 VNĐ/lần
Nắn chỉnh tháo lắp 02 hàm4 141 000 VNĐ/lần
Back To Top