Bệnh viện đa khoa Hùng Vương trực thuộc Công ty TNHH phát triển Y Học Việt được Bộ y tế cấp phép hoạt động Khám, chữa bệnh theo số: 97/BYT – GPHĐ.

Hình thức tổ chức: Bệnh viện Đa Khoa;
Địa điểm: Thôn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y Tế phê duyệt ban hành kèm theo giấy phép hoạt động.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

 

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

I. ĐOÀN THANH NIÊN:

1. Bí thư chi đoàn: Tống Khánh Hưng

2. Phó bí thư: Đặng Đình Lâm

II. CÔNG ĐOÀN:

1. Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Tuyết

2. Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Ngọc

III. CÂU LẠC BỘ THẦY THUỐC TRẺ

1. Chủ nhiệm: Thạc sỹ, Bác sỹ Vũ Huy Sơn

IV. CÂU LẠC BỘ VĂN THỂ

1. Chủ nhiệm: Tống Khánh Hưng

2. Phó chủ nhiệm phụ trách văn nghệ: Nông Thị Chinh

3. Phó chủ nhiệm phụ trách thể thao: Nguyễn Văn Quân

Back To Top