Bệnh viện đa khoa Hùng Vương trực thuộc Công ty TNHH phát triển Y Học Việt được Bộ y tế cấp phép hoạt động Khám, chữa bệnh theo số: 97/BYT – GPHĐ.

Hình thức tổ chức: Bệnh viện Đa Khoa;
Địa điểm: Thôn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y Tế phê duyệt ban hành kèm theo giấy phép hoạt động.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC


CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

I. ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG

1. Bí thư Chi bộ: Đồng chí Nguyễn Đức Nhưng

2. Phó Bí thư Chi bộ: Đồng chí Đặng Thanh Hải

II. ĐOÀN THANH NIÊN:

1. Bí thư chi đoàn: Tống Khánh Hưng

2. Phó bí thư: Đặng Đình Lâm

III. CÔNG ĐOÀN:

1. Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Hồng Tiệp

2. Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Ngọc

IV. CÂU LẠC BỘ THẦY THUỐC TRẺ

1. Chủ nhiệm: Bác sĩ Nội trú Sùng Seo Xướng

2. Phó chủ nhiệm: Bác sĩ Nội trú Bùi Mạnh Hiệp

V. CÂU LẠC BỘ VĂN THỂ

1. Chủ nhiệm: Trần Thị Quỳnh Nga

2. Phó chủ nhiệm phụ trách văn nghệ: Hoàng Thị Nhâm

3. Phó chủ nhiệm phụ trách thể thao: Nguyễn Việt Hưng

Back To Top