Vận chuyển bệnh nhân

- 23 lượt xem - Bảng giá dịch vụ
DỊCH VỤĐƠN GIÁĐƠN VỊ TÍNH
Phí vận chuyển A1

(Chí Đám, Vân Du, Đội Bình, Z129, TT. Đoan Hùng, Phung Phú)

130.000chuyến
Phí vận chuyển A2

(Sóc Đăng, Ngọc Quan, Hữu Đô, Đại Nghĩa, Phú Thứ, Đội Cấn, Z113)

200.000chuyến
Phí vận chuyển  A3

(Yên Kiện, Tiêu Sơn, Hùng Quan, Hùng Long)

250.000chuyến
Phí vận chuyển A4

(Vân Đồn, Phương Trung, Tây Cốc, Quế Lâm, Nghinh Xuyên, Thái Long, Minh Tiến)

300.000chuyến
Phí vận chuyển A5

(Phúc Lai, Ca Đình, Chân Mộng, Minh Phú, Vụ Quang, Đại Minh, Nhữ Khê, Bằng Luân, Đại An, Đông Trai, Đức Bản)

350.000chuyến
Phí vận chuyển A6

(Đông Khê, Hán Đà, Đông Thọ, Vĩnh Lợi, Quyết Tiến, Quyết Thắng, Cấp Tiến, Hương Xạ, Nhữ Hán, Phương Viên, Bằng Doãn)

400.000chuyến
Phí vận chuyển A7

(Minh Lương, Đại Phạm, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Tiên Phú, Trạm Thản, Hồng Lạc)

450.000chuyến
Phí vận chuyển đi bệnh viện tỉnh Phú Thọ1.000.000chuyến
Phí vận chuyển đi TP Tuyên Quang – Bệnh viện đa khoa tỉnh  Tuyên Quang450.000chuyến
Phí vận chuyển đi Bệnh viện thị xã Phú Thọ, Bệnh viện huyện Phù Ninh700.000chuyến
Back To Top