KHÁM SỨC KHOẺ DOANH NGHIỆP

- 1013 lượt xem - Dịch vụ y tế

Khám sức khoẻ doanh nghiệp là quy định đối với mọi cơ quan, doanh nghiệp. Hoạt động này giúp bảo vệ nguồn nhân lực chính của mỗi doanh nghiệp và góp phần thể hiện sự quan tâm đúng mực của người lãnh đạo dành cho lao động trong công ty.

Theo Điều 152, Bộ luật lao động đã quy định rõ ràng: Mỗi năm một lần, mọi cơ quan, doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, bao gồm cả người học nghề, thực tập nghề. Trong đó, lao động nữ phải được khám thêm danh mục chuyên khoa phụ sản.

Back To Top