Khám bệnh

- 107 lượt xem - Chưa phân loại

Ghi chú:

  • Bảng giá dịch vụ kĩ thuật có thể thay đổi điều chỉnh (tăng hoặc giảm) so với thực tế.
  • Dưới đây là danh mục giá theo tự nguyện (đối với các dịch vụ trong BHYT, KH chỉ cần thanh toán phần đồng chi trả và phụ thu nếu có).
  • Để được tư vấn hỗ trợ, KH vui lòng gọi tổng đài CSKH: 1800.9415.
DỊCH VỤĐƠN GIÁ
Công khám Phụ sản46.000 VNĐ/lần
Công khám mắt46.000 VNĐ/lần
Công khám Tai mũi họng46.000 VNĐ/lần
Công khám Răng hàm mặt46.000 VNĐ/lần
Công khám Nội tiết46.000 VNĐ/lần
Công khám da liễu46.000 VNĐ/lần
Công khám Nội khoa46.000 VNĐ/lần
Công khám Nhi khoa46.000 VNĐ/lần
Công Khám Nhi46.000 VNĐ/lần
Công Khám Da liễu46.000 VNĐ/lần
Công Khám Ngoại46.000 VNĐ/lần
Công Khám Ung bướu46.000 VNĐ/lần
Công khám Ung bướu46.000 VNĐ/lần
Công Khám Nội46.000 VNĐ/lần
Back To Top