Nghiên cứu khoa học

Đề tài: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÓ NHỔ CỦA RĂNG 8 HÀM DƯỚI VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHỔ RĂNG 8 PHẪU THUẬT

Người hướng dẫn: Thạc sỹ - Bác sỹ Nguyễn Trạch Dân Thực hiện đề tài: Bác sỹ Nguyễn Văn Hải Nguyễn...

Đọc tiếp

Đề tài: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SINH MỔ VÀ SINH ĐẺ TẠI KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI BS. MA VĂN TỪNG - Cùng các thành viên khoa Phụ Sản -BỆNH VIỆN ĐA KHOA...

Đọc tiếp
Back To Top