Cấp giấy khám sức khỏe

- 1398 lượt xem - Bảng giá dịch vụ

Ghi chú:

  • Bảng giá dịch vụ kĩ thuật có thể thay đổi điều chỉnh (tăng hoặc giảm) so với thực tế.
  • Dưới đây là danh mục giá theo tự nguyện (đối với các dịch vụ trong BHYT, KH chỉ cần thanh toán phần đồng chi trả và phụ thu nếu có).
  • Để được tư vấn hỗ trợ, KH vui lòng gọi tổng đài CSKH: 1800.9415.

*Cập nhật giá mới nhất ngày 19/02/2024

1. Cấp giấy khám sức khỏe đi học, xin việc:

STT Nội dung Đơn giá (VNĐ)
1 Làm giấy khám sức khỏe 44.300
2 Tổng phân tích tế bào máu (máy tổng trở) KSK 40.400
3 Glucose KSK 21.500
4 Ure KSK 21.500
5 Creatinin KSK 21.500
6 AST (GOT) KSK 21.500
7 ALT (GPT) KSK 21.500
8 Tổng phân tích nước tiểu KSK 27.400
9 Chụp XQ tim phổi thẳng KSK 65.400
Tổng Cộng  285.000

 

2. Cấp giấy khám sức khỏe lái xe

STT Nội dung Đơn giá (VNĐ)
1 Công khám sức khỏe lái xe 130.000
2 Xét nghiệm ma túy 4 chất nước tiểu 200.000
3 Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở 50.000
Tổng cộng 380.000

 

Back To Top