Nội soi tiêu hóa

- 620 lượt xem - Bảng giá dịch vụ

Ghi chú:

  • Bảng giá dịch vụ kĩ thuật có thể thay đổi điều chỉnh (tăng hoặc giảm) so với thực tế.
  • Dưới đây là danh mục giá theo tự nguyện (đối với các dịch vụ trong BHYT, KH chỉ cần thanh toán phần đồng chi trả và phụ thu nếu có).
  • Để được tư vấn hỗ trợ, KH vui lòng gọi tổng đài CSKH: 1800.9415.
DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Soi đại tràng (gồm thuốc và gây mê) 1 419 000 VNĐ/lần
Soi trực tràng (Không thuốc) 362 000 VNĐ/lần
Soi trực tràng (Có thuốc ) 394 000 VNĐ/lần
TT trọn gói cắt Polip dạ dày+ Gây mê 2 028 000 VNĐ/lần
Trọn gói nội soi tiêu hóa gây mê gắp dị vật 1 035 000 VNĐ/lần
Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm + Test HP qua sinh thiết (Gây mê) 1 140 000 VNĐ/lần
Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm + Test HP qua sinh thiết, không gây mê 481 000 VNĐ/lần
Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết (gây mê) 1 056 000 VNĐ/lần
Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết, không gây mê 398 000 VNĐ/lần
Cắt polip đại tràng hoặc trực tràng 1 370 000 VNĐ/lần
Thắt trĩ bằng vòng cao su 826 000 VNĐ/lần
Điện tim thường 63 000 VNĐ/lần
Đo chức năng hô hấp 207 000 VNĐ/lần
Đo mật độ xương 2 vị trí 259 000 VNĐ/lần
Phí sử dụng HOLTER huyết áp (1 ngày) 450 000 VNĐ/lần
Phí sử dụng HOLTER điện tim (1 ngày) 597 000 VNĐ/lần
Back To Top