Vẫn phải họp

- 32 lượt xem - Chưa phân loại

Vợ lại nói,
– Mọi chuyện đều thu xếp ổn thoả rồi, ông yên tâm lên đường đi.
– Không được, chưa chết được.
Vợ bảo:
– Tài sản nhà ta đã thu xếp xong xuôi cả rồi, ông cứ đi đi.
– Cũng chưa được đâu.
Về sau, vẫn là tay thư ký tương đối hiểu ông ta bèn ghé tai cục trưởng nói:
– “Báo cáo cục trưởng, mọi người đến đủ cả rồi, ta họp thôi ạ.”
Lúc ấy cục trưởng mới hả lòng hả dạ nhắm mắt xuôi tay.

Back To Top