Trăm kiểu định nghĩa tình yêu

- 20 lượt xem - Chưa phân loại

Với Địa lý: Tình yêu là một trận động đất trong tâm hồn và trái tim làm ra núi lửa.

Với Hóa học: Tình yêu là một phản ứng hóa học sinh ra axít có kết tủa.

Với Vật lý: Tình yêu là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất.

Với Toán học: Tình yêu là một phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối.

Với Văn học: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta vẫn không hiểu gì. 

 

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top