Trả lại thầy giáo cho chúng em

- 12 lượt xem - Chưa phân loại

Ông hiệu trưởng tóm lấy cậu trai nọ, lôi lên phòng giám hiệu, quát cho một trận và bắt ngồi ở đó đến khi nào chịu xin lỗi.

Trở lại phòng học, thầy hiệu trưởng lập lại trật tự và lên lớp cho học sinh một hồi về sự quan trọng của ý thức kỷ luật.

Sau hơn nửa giờ thuyết giảng, ông hỏi:

– Bây giờ có ai muốn nói gì nữa không?

Một nữ sinh đứng lên, lí nhí:

– Thưa thầy, xin thầy vui lòng trả lại thầy giáo cho chúng em.

 

 

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top