TIÊU CHUẨN LÀM ck

- 22 lượt xem - Chưa phân loại

Phải biết sắm sửa, cho vk cho con

Không được lon ton bồ bịch nhăng nhít

Lương nhiều hay ít, nộp cả cho vk

Không được lông bông, đánh vk cãi láo

Vk xin thông báo gửi tới ck yêu

Cấm ck nói nhiều. vk yêu ck lắm! 

 

 

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top