Tiếng Anh của thế kỉ 21

- 55 lượt xem - Chưa phân loại


– Like is afternoon: thích thì chiều
– Tangerine do orange flunk: quýt làm cam chịu
– Sky down no enemy: Thiên hạ vô địch…
– Nest your father :Tổ cha mày
– Eat picture :Ăn ảnh
– Home face road: Nhà mặt phố
– Dad do big: Bố làm to
– No family live: Vô gia cư
– Go dust Đi bụi
– Sugar sugar a Hero man : Đường đường 1 đấng anh hào
– Light as pink feather: Nhẹ như lông hồng

Back To Top