Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 10/2017

- 24 lượt xem - Tuyển dụng

Nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển bệnh viện, BV đang có nhu cầu tuyên dụng các vị trí:

              1. Bác sỹ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

            2. Bác sỹ chuyên khoa Ung Bướu.

Các ưng viên khi có nhu cầu liên hệ nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Nhân sự – Pháp chế BV hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0915.642.115.

22

Back To Top