Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 01/2018

- 667 lượt xem - Tuyển dụng

 Các ưng viên khi có nhu cầu liên hệ nộp hồ sơ tại:

     – Mr Hưng, ĐT: 0916 693 115 – Phòng Tổ chức – Nhân sự – Pháp chế BV

     – Mrs Nga, ĐT: 0911217115 – Tổ Marketing BV

Back To Top