Thí nghiệm nổ quá thành công

- 3 lượt xem - Chưa phân loại

– Hôm nay cháu học gì?

– Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà ạ.

– Cháu có làm được không?

– Dạ thành công ngoài mong đợi bà ạ.

– Thế ngày mai cháu học gì?

– Cháu chưa biết nữa, còn phải chờ xây lại trường đã. Chất nổ quá mạnh mà bà. 

 

 

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top