Thế nào là ngốc

- lượt xem - Chưa phân loại

– Này, cậu có biết người thế nào bị coi là kẻ ngốc không?

– Biết. Đó là kẻ khi diễn đạt điều gì đó thì không ai hiểu được. Cậu rõ chưa?

– Chưa!

 

 

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top