Thật thà với sếp

- 7 lượt xem - Chưa phân loại

Giám đốc đon đả chạy ra hỏi ông già bảo vệ:

– Trong cuộc họp hôm nay tôi phát biểu hay đấy chứ?

– Dứt khoát là hay rồi, nhưng nếu sếp nói dài hơn tí nữa thì tôi thích hơn.

– Thích hơn ở chỗ nào?

– Mới ngủ được một tí thì sếp đã kết thúc.

– ?!

 

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top