Ôm bụng cười với ảnh hài Facebook cuối tuần

- 48 lượt xem - Chưa phân loại
1-6968-1388798886.jpg

Nghe tên thôi đã sung sướng rồi.

2-3106-1388798886.jpg

Đây mới độc này!

3-3434-1388798886.jpg

Đã nói xa ra cơ mà!

4-9789-1388798886.jpg

Cuối tuần đừng làm phiền.

5-7626-1388798886.jpg

Em giỏi chưa?

the-nay-la-the-nao-2503-1388806510.jpg

Thế này là thế nào?

7-7885-1388798886.jpg

Mỗi năm mỗi tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi.

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top