Kiếp sau

- 6 lượt xem - Chưa phân loại

– Anh đó phải không, Bert?

– Ừ.

– Anh có khỏe không?

– Khỏe, người nhẹ lắm.

– Thế anh làm gì ở đó?

– Ôi, tuyệt lắm! Suốt ngày đi bơi và bắt cá.

– Có cần em gửi xuống thứ gì không?

– Giun.

– Anh nuôi cá cảnh ư? Hay làm mồi câu?

– Để ăn, suốt ngày xơi cá, thèm thịt quá!

– Khiếp! Anh đùa à, ai lại đi ăn giun?

– Quên không nói cho em, anh bây giờ hóa thành con vịt rồi.

 

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top