Đường Tăng thỉnh kinh thời hiện đại

- 7 lượt xem - Chưa phân loại

– Như Lai: Các chú có mang theo USB không đấy?

 Đường Tăng: ???

– Như Lai: Thế ta truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ?

– Ngộ Không (nhanh trí): Ngài bắn bluetooth vào di động cho em.

Ngộ Không lắc mạnh tay "con" di động hiện ngay Bluetooth enable. Như Lai không kém, rút con netbook từ túi quần ra. Chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Đức Như Lai bay đi.

– Đường Tăng (lẩm bẩm): Biết thế ở nhà search Google download cho nhanh.

Back To Top