còn mới!

- 11 lượt xem - Chưa phân loại

Thứ hai là óc của một giáo sư đại học, giá 500.000 USD. Cuối cùng là óc của một bộ trưởng, giá 2,4 triệu USD.

– Tại sao óc của quan chức lại đắt thế?

– Vì nó còn gần như mới.

   

CTHĐQT sưu tầm

Back To Top