Con gì chưa nấu đã chín

- 4 lượt xem - Chưa phân loại

– : Tớ đố cậu, con gì chưa nấu đã chín?

– Tèo: Chả có con gì cả. Cậu này hay đùa dai.

– : Sao lại không có?

– Tèo: Thế cậu bảo con gì?

– : Con ba ba chứ con gì. Chẳng phải 3 lần 3 bằng 9 sao?

– Tèo: Ặc ặc.

 

 

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top