Chuyện vặt

- 10 lượt xem - Chưa phân loại

– Vợ tôi quyết định tất cả những việc nhỏ, còn tôi quyết định những việc lớn. Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào việc của nhau, không có gì phải phàn nàn cả.

– Có lý đấy – Người bạn gật gù – Thế ai phân định việc lớn, việc nhỏ?

– Chuyện vặt ấy thì cô ta quyết định.

 

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top