Cắt mấy lần

- 21 lượt xem - Chưa phân loại

Cô giáo liền gọi Nam dậy và hỏi:

– Cô có một sợi dây, muốn chia thành hai đoạn, hỏi cô phải cắt mấy lần?

– Thưa cô, em không biết ạ.

– Dễ thế mà em không biết sao?

– Vì em không biết con dao để cắt cùn hay sắc nữa…

 

 

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top