Biển báo hài hước

- 5 lượt xem - Chưa phân loại

 

Chó còn tự vệ sinh sạch sẽ vậy huống chi là người.

Chó còn tự vệ sinh sạch sẽ huống chi là người.

Biển báo cấm đi trên lưng voi (chắc là chỉ được ngồi).

Biển báo cấm đi trên lưng voi (chắc là chỉ được ngồi).

Cấm chó hút thuốc, uống rượu bia&

Cấm chó hút thuốc, uống rượu bia…

STOP cơ mà&

STOP cơ mà…

Hướng dẫn đi vệ sinh đúng cách.

Hướng dẫn đi vệ sinh đúng cách.

Ở đây muỗi con nào cũng to hơn người, cẩn thận nha.

Nơi đây muỗi con nào cũng to hơn người, cẩn thận nha.

Trực quan sinh động, dễ hiểu.

Trực quan sinh động, dễ hiểu.

Các bác làm đường cũng biết troll ghê nhỉ.

Các bác làm đường cũng biết troll ghê nhỉ.

Biển báo vui về giới thiệu chiều cao cho phép của phương tiện khi tham gia giao thông.

Biển báo chiều cao cho phép của phương tiện khi tham gia giao thông.

Bài học vỡ lòng của loài chuột.

Bài học vỡ lòng của loài chuột.

 
Chó còn tự vệ sinh sạch sẽ vậy huống chi là người.

Chó còn tự vệ sinh sạch sẽ huống chi là người.

Biển báo cấm đi trên lưng voi (chắc là chỉ được ngồi).

Biển báo cấm đi trên lưng voi (chắc là chỉ được ngồi).

Cấm chó hút thuốc, uống rượu bia&

Cấm chó hút thuốc, uống rượu bia…

STOP cơ mà&

STOP cơ mà…

Hướng dẫn đi vệ sinh đúng cách.

Hướng dẫn đi vệ sinh đúng cách.

Ở đây muỗi con nào cũng to hơn người, cẩn thận nha.

Nơi đây muỗi con nào cũng to hơn người, cẩn thận nha.

Trực quan sinh động, dễ hiểu.

Trực quan sinh động, dễ hiểu.

Các bác làm đường cũng biết troll ghê nhỉ.

Các bác làm đường cũng biết troll ghê nhỉ.

Biển báo vui về giới thiệu chiều cao cho phép của phương tiện khi tham gia giao thông.

Biển báo chiều cao cho phép của phương tiện khi tham gia giao thông.

Bài học vỡ lòng của loài chuột.

Bài học vỡ lòng của loài chuột.

Sưu tầm: Minh Tuyên

Back To Top