Biếm họa vui về thưởng Tết

- 54 lượt xem - Chưa phân loại
thuong-tet-3-4427-1389933922.jpg

Nhân viên được thưởng "to".

thuong-tet-4-7461-1389933922.jpg

Thưởng Tết bằng "ngàn lời chúc" suông.

thuong-tet-7-4502-1389933922.jpg

Thưởng Tết của giáo viên bị nhà trường "câu lưu".

thuong-tet-8-6657-1389933922.jpg

Câu chuyện thưởng Tết làm đau đầu cả sếp và nhân viên.

thuong-tet-9-2857-1389933922.jpg

Công ty sản xuất gạch, quần áo và tất… kinh doanh ế nên thưởng sản phẩm cho nhân viên để dùng dần.

thuong-tet-11-jpg-5585-1389933922.png

"Được thưởng còn may, công ty mình cắt luôn cả thưởng lại còn khất tiền lương cơ đấy".

thuong-tet-12-9496-1389933922.jpg

Chức vụ làm cao, thưởng Tết càng to.

thuong-tet-2796-1389933922.jpg

Sự dịch chuyển ngành nghề vì lý do thưởng Tết.

thuong-tet2-1447-1389933922.jpg

Thưởng Tết "nhất bên trọng nhất bên khinh".

thuong-3276-1389937146.jpg

Sự khác nhau giữa mức thưởng Tết của trường lớn và trường nhỏ.

Back To Top