Áo không dám mặc..

- 44 lượt xem - Chưa phân loại

– Sao vậy, áo xấu hả ông?
 
– Không, rất đẹp.
 
– Hay ông mặc không vừa?
 
– Rất vừa.
 
– Thế thì tại sao?
 
– Trước áo có dòng chữ “Giống tốt, năng suất cao”

Back To Top