Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 25/10/2021: Phú Thọ ghi nhận 18 ca dương tính mới đã được cách ly, khoanh vùng

Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 25/10/2021, Phú Thọ ghi nhận 18 ca dương tính mới. Cụ thể: Thành phố Việt Trì 12 ca (Thanh Đình 3 ca, Thụy Vân 3 ca, Thọ Sơn 4 ca, Vân Cơ 1 ca; Sông Lô 1 ca); huyện Lâm Thao 6 ca (Bản Nguyên 1 ca, Phùng Nguyên 1 ca, Thạch Sơn 1 ca, Tiên Kiên 1 ca, thị trấn Hùng Sơn 1 ca, Tứ Xã 1 ca). Tất cả các ca mắc mới thuộc các khu cách ly, khoanh vùng quản lý và các trường hợp F1 đã được theo dõi, cách ly.

Trong ngày 25/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 37 ca mắc COVID-19 mới.

Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay ghi nhận 413 ca mắc COVID-19 tại thành phố Việt Trì (261 ca tại 19 xã, phường); thị xã Phú Thọ (11 ca tại 2 xã); huyện Lâm Thao (82 ca tại 10 xã, thị trấn); Phù Ninh (54 ca tại 8 xã, thị trấn) và Tam Nông (5 ca tại 2 xã).

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế), toàn tỉnh ở cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 7,36 ca/100.000 dân/tuần; 61,1% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

Cấp huyện: Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh ở cấp độ 2; các huyện còn lại ở cấp độ 1.

Cấp xã: Toàn tỉnh có 1 xã ở Cấp độ 4 (Chu Hóa – thành phố Việt Trì); 7 xã ở cấp độ 3 (phường Thọ Sơn, Vân Cơ – thành phố Việt Trì; thị trấn Hùng Sơn, xã Tiên Kiên, Thạch Sơn – Lâm Thao và xã Phù Ninh, Trị Quận – Phù Ninh); 24 xã ở cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Ngày 25/10/2021, có 4 trường hợp tại Bệnh viện Dã chiến số 1 đã đủ điều kiện và ra viện, trở về địa phương tiếp tục được theo dõi, cách ly và quản lý.

Thành phố Việt Trì hiện đang tổ chức cách ly, theo dõi, điều trị và quản lý 43 trường hợp. Huyện Lâm Thao đang cách ly, theo dõi, điều trị và quản lý 2 trường hợp.

Toàn tỉnh hiện có 4.777 F1 (trong đó 285 trường hợp cách ly tập trung và 4.492 trường hợp cách ly tại nhà); 20.229 F2; 25.466 F3 đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, lũy tích toàn tỉnh đã thực hiện 172.925 mẫu xét nghiệm.

Trong ngày, toàn tỉnh tổ chức tiêm 4.930 mũi vắc xin; 1.901 mũi thứ nhất, 3.029 mũi thứ hai.

Lũy tích toàn tỉnh Phú Thọ đã tiêm 733.467 mũi vắc xin phòng COVID-19; trong đó có 645.716 người đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng COVID-19; có 92.681 người được tiêm đủ hai mũi vắc xin, đạt tỷ lệ 61,28% người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng COVID-19; 8,8% người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

Theo: BBT

Back To Top