HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ TRÊN PHẦN MỀM “ỨNG DỤNG QUẢN LÝ F0” TẠI NHÀ

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp chủ động, quản lý rủi ro phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Phú Thọ triển khai Ứng dụng khai báo y tế, quản lý F0 điều trị, cách ly tại nhà nơi cư trú (sau đây gọi tắt là “Ứng dụng quản lý F0”) tại địa chỉ https://f0.phutho.vn.
0
Việc triển khai ứng dụng này, giúp người dân sau khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thực hiện cách ly và tự khai báo y tế trên phần mềm; hàng ngày tự cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe và các diễn biến để được hỗ trợ y tế khi cần mà không nhất thiết phải đến Trạm y tế cấp xã hoặc cơ quan Y tế khác để khai báo; góp phần giảm thủ tục hành chính, thuận lợi cho người dân và giảm quá tải cho hệ thống y tế cơ sở
Video hướng dẫn:
Back To Top