Phóng sự

Vệnh viện Hùng Vương triển khai thành công kỹ thuật tiêu sợi huyết

Bệnh viện Hùng Vương triển khai thành công kỹ thuật tiêu sợi huyết

Đọc tiếp

Giải pháp nào để chống bạo hành y tế

Trước sự việc trong những năm gần đây xảy ra liên tiếp các vụ việc bệnh nhân - người...

Đọc tiếp

Phóng sự ĐTV: Đôi Cánh

Phóng sự ĐTV: Đôi Cánh.
Bệnh viện Hùng Vương hỗ trợ trẻ em nghèo ổn định cuộc sống, an...

Đọc tiếp

VTV-Chuyển động 24h: Kho máu sống của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương

VTV-Chuyển động 24h: Kho máu sống của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương

Đọc tiếp

Phóng sự VTV2: Thêm một kênh giảm tải y tế

Phóng sự VTV2: Thêm một kênh giảm tải y tế

Đọc tiếp

Phóng sự VTV: Nhường đường cho xe cứu thương

Phóng sự VTV: Nhường đường cho xe cứu thương

Đọc tiếp

Phóng sự PhuThoTV: Bệnh viện đa khoa Hùng Vương nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Phóng sự PhuThoTV: Bệnh viện đa khoa Hùng Vương nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Đọc tiếp

Phóng sự PhuThoTV: Một giọt máu cho đi-một cuộc đời ở lại

Phóng sự PhuThoTV: Một giọt máu cho đi-một cuộc đời ở lại

Đọc tiếp

Võ thuật và cuộc sống

Lớp học võ thuật cho cán bộ nhân viên Bệnh viện Hùng Vương

Đọc tiếp

Phóng sự 05 năm Hình thành và phát triển

Phóng sự 05 năm Hình thành và phát triển

Đọc tiếp

Bản tin thời sự Phú Thọ ngày 16/8/2012

Bản tin thời sự Phú Thọ ngày 16/8/2012

Đọc tiếp
Back To Top