Giải pháp nào để chống bạo hành y tế

- 11 lượt xem - Phóng sự

Trong hàng loạt các giải pháp đã và đang được triển khai. Tại bệnh viện đa khoa Hùng Vương chúng tôi còn triển khai một giải pháp mà chúng tôi gọi đó là giải pháp "Nâng cao kỹ năng cho nhân viên y tế khi bị lăng mạ, tấn công". Giải pháp này đã đem lại hiệu quả sâu rộng tại bệnh viện, cộng đồng và được các cơ quan truyền thông quan tâm như PTV, VTC, VTV24. Ghi nhận của "Chuyển động 24h – VTV".

Back To Top