KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG

- 71 lượt xem - Tin hoạt động, Tin tức
📌Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ vừa có buổi làm việc, kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2022 tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.
Đoàn công tác gồm trưởng đoàn Ông Trần Minh Khánh – Phó Giám đốc Sở Y tế cùng các thành viên của đoàn công tác. Đón tiếp đoàn công tác có Ông Trần Liên Việt – TVHĐTV – Phó TGĐ bệnh viện cùng các thành viên Ban giám đốc và lãnh đạo các khoa phòng bệnh viện.
Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 được thực hiện trên cơ sở Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế, bao gồm 83 tiêu chí, chia làm 05 phần: Hướng đến người bệnh; Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện; Hoạt động chuyên môn; Hoạt động cải tiến chất lượng và Tiêu chí đặc thù chuyên khoa. Công tác thu chi tài chính, thông tin số liệu hoạt động bệnh viện.
Tiến hành chấm điểm bệnh viện an toàn, công tác thu dung, điều trị COVID-19 và sẵn sàng tham gia cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh COVID-19. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế theo quyết định 5338/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn công bố kết quả chấm điểm của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đạt: 4,11 điểm/5 điểm.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra và khẳng định bệnh viện sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí để cải tiến chất lượng bệnh viện, trở thành địa chỉ tin cậy chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Back To Top