Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương

- 103 lượt xem - Quản lý chất lượng

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã tích cực trong công tác khảo sát, điều tra, tổng hợp ý kiến của người bệnh và nhân viên y tế toàn bệnh viện.

Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế trong năm 2019 tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương Tại đây

 

Back To Top