Xác định rõ vai trò chính quyền địa phương trong các sự cố liên quan đến y tế

- 18 lượt xem - Tin tức

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, tất cả các văn bản pháp quy về quản lý công tác y tế được ban hành hiện nay đều  quy định rõ trách nhiệm của ngành y tế và vai trò của chính quyền địa phương. Việc tổ chức tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật công chức y tế đều thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương và Bộ Y tế không có quyền can thiệp. Với phương thức quản lý như vậy, chính quyền địa phương được toàn quyền tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn và chịu trách nhiệm về các vấn đề y tế xảy ra. Tuy nhiên, trong thực tế, khi có vụ việc sai phạm xảy ra, dư luận đều nhìn nhận lỗi trực tiếp là của ngành y tế.

Tại hội thảo, Vụ Pháp chế cũng đưa ra nhiều kiến nghị về tổ chức cũng như phân cấp trách nhiệm trong quá trình quản lý nhà nước về y tế.

PV

Back To Top