Tuyển dụng Bác sỹ làm việc fulltime

- 33 lượt xem - Tin tức

1. Bác sỹ chuyên khoa Sản.

2. Bác sỹ chuyên khoa Nội.

3. Bác sỹ chuyên khoa Nhi.

4 Bác sỹ chuyên khoa Hồi sức CC.

5. Bác sỹ chuyên khoa Mắt.

6. Bác sỹ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Lưu ý: Không tuyển Bác sỹ chuyên tu hoặc Bác sỹ làm việc bán thời gian.

Các vị trí khác dừng tuyển dụng đến hết năm 2015, vui lòng không nộp hồ sơ hoặc liên hệ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: CEO Phạm Văn Học 0913504115 hoặc email: ceo.phamvanhoc@gmail.com

Back To Top