Trình độ ghép mô, tạng của Việt Nam ngang bằng với thế giới

- 5 lượt xem - Tin tức

Đây là dịp để các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm và xây dựng mô hình hiến, ghép tạng trong thời gian tới.

 

Một ca ghép tạng được thực hiện tại BV Việt Đức.

 

 


 

Tại Việt Nam, ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện năm 1992, sau hơn 10 năm cả nước đã thực hiện gần 900 trường hợp ghép thận, 36 trường hợp ghép gan và 7 trường hợp ghép tim. Trình độ và kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam đã ngang bằng với thế giới. Tại bệnh viện Việt Đức, một ca ghép gan chỉ thực hiện trong 4 giờ và người ghép không hề bị mất máu. Tại BV Mắt TƯ, từ tháng 10/2013 cũng đã thực hiện được 50 ca phẫu thuật ghép giác mạc nội mô DSAEK, là một phẫu thuật ghép giác mạc tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Cả nước hiện có 12 cơ sở đủ điều kiện để ghép tạng, tuy nhiên số lượng tạng hiến từ người cho sống và cho chết não rất hạn chế.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân ghép tim tại BV Việt Đức.

 

 


 

Tại Việt Nam, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác có hiệu lực từ năm 2006. Tuy nhiên trong 4 năm, bệnh viện Việt Đức mới có 19 trường hợp bệnh nhân chết não chấp thuận hiến tạng. Tại BV Mắt TƯ, danh sách chờ ghép giác mạc đã lên đến gần 700 người, trong khi mỗi năm chỉ có khoảng 100 ca được ghép. Do chưa có sự điều phối đã dẫn tới tình trạng có tạng nhưng lại không có người ghép, việc thành lập Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã góp phần xây dựng cơ sở pháp lý hoạt động, lên danh sách chờ ghép và người hiến quốc gia.

Hiện Trung tâm điều phối hiến ghép tạng đang quản lý 300 người chờ ghép và hơn 70 người hiến tạng. Trong thời gian qua, Trung tâm đã tiến hành điều phối tạng và bệnh nhân chờ ghép tạng giữa các bệnh viện. Tuy nhiên, đối với những trường hợp ghép tim và ghép gan hiện chỉ được thực hiện tại bệnh viện Việt Đức. Vì vậy, khi có bệnh nhân ghép gan, tim và tạng sẽ phải chuyển bằng đường hàng không để thực hiện ghép tạng.

Vấn đề chống buôn bán tạng phủ trong ghép tạng cũng được các đại biểu chia sẻ và bàn luận nhằm nêu cao nguyên tắc hiến tạng nhân đạo không vụ lợi, ngăn chặn buôn bán tạng dưới mọi hình thức, nâng cao nhận thức, ý thức hiến tạng nhân đạo trong cộng đồng.

Back To Top