Triển khai tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn

- 32 lượt xem - Tin tức

Xuất phát từ yêu cầu thực tế tại bệnh viện, số nhân viên được tuyển dụng vào tuy đã được chọn lọc kỹ lưỡng và được gửi đi học theo dạng "Cầm tay chỉ việc" tại các bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên đa phần các bạn đều còn trẻ nên HĐQT đã quyết định phải tổ chức đào tạo, tập huấn, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn cũng như rèn luyện các kỹ năng thật tốt để đáp ứng yêu cầu của bệnh viện.

Toàn bộ số nhân viên được chia thành 03 lớp học do các giảng viên lâu năm của trường trung học y tế Tuyên Quang trực tiếp giảng dạy. Tất cả các học viên đều tham gia tích cực và nghiêm túc. Sau đợt đào tạo này các bạn trẻ sẽ thêm vững tin để sẵn sàng ứng phó với những ca bệnh khó.

Back To Top