TP Hồ Chí Minh đã có Trung tâm Cấp cứu 115

- 96 lượt xem - Tin tức

Theo đó, Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ điều phối mọi hoạt động của mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện; tổ chức công tác cấp cứu người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển người bệnh cấp cứu đến các bệnh viện gần nhất, phù hợp với tình trạng của người bệnh để tiếp tục điều trị; phục vụ cấp cứu cho các sự kiện, lễ hội, tiếp đón đoàn khách ngoại giao của thành phố; thực hiện tốt quy chế chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và các quy định khác của pháp luật;

Mặt khác, Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu ngoài bệnh viện, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tham mưu cho Sở Y tế Thành phố xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện đáp ứng nhu cầu của nhân dân; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế.

Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 266 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển hệ thống y tế trên địa bàn, TP Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị Bộ Y tế tăng cường đầu tư cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong hệ thống các dự án đào tạo của Bộ. Đồng thời tăng cường hỗ trợ nhà trường nâng cao năng lực đào tạo điều dưỡng, kỹ thuật y học một cách toàn diện…

Minh Hải

Back To Top