Rút số đăng ký của một số loại thuốc

- 14 lượt xem - Tin tức
Thuốc leponex, viên nén, SĐK: VN-11974-11 do Công ty Novartis Pharma Services AG, Switzerland đăng ký, Nhà sản xuất: Novartis Pharmaceuticals UK Ltd., UK;
 
Dung dịch nhỏ mắt spersallerg, SĐK: VN-15101-12 do Công ty Novartis Pharma Services AG, Switzerland đăng ký, Nhà sản xuất: Excelvision AG, Switzerland;
 
Viên nén bao phim exforge, 10mg/320mg, SĐK: VN-16346-13, Công ty Novartis Pharma Services AG, Switzerland đăng ký, Nhà sản xuất: Novartis Pharma Services AG, Switzerland;
 
Bột đông khô pha tiêm acyclovir for injection USP, SĐK: VN-5197-10 do Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp đăng ký, Nhà sản xuất: Ben Venue Laboratories, USA;
 
Viên nén tylenol with codeine, 15mg, SĐK: VN-10316-10 do Janssen Cilag Ltd., Thái Lan đăng ký, Công ty Olic (Thailand) Ltd., Thailand sản xuất.           
 
Thái Bình
Back To Top