Rà soát thuốc hàm lượng lạ, công thức lạ

- 19 lượt xem - Tin tức

Trước đó, khảo sát danh mục thuốc trúng thầu tại nhiều địa phương cho thấy nhiều thuốc, đặc biệt là kháng sinh, có hàm lượng hoặc dạng phối hợp bất thường và trúng thầu với giá cao hơn từ hai lần trở lên so với thuốc cùng loại ở hàm lượng, dạng phối hợp thông thường.

Back To Top