Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam

- 45 lượt xem - Tin tức

 

Ngày 21/8, tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì cuộc họp quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2020. Tham dự cuộc họp còn có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ cùng lãnh đạo các Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, các bệnh viện K, Nhi, Phụ Sản, Việt Đức, Bạch Mai…

Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế sẽ xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở y tế giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn 2030 để cụ thể hóa đường lối của đảng, chính sách của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở thời kỳ tiền công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng yêu cầu ban soạn thảo quy hoạch phải tham khảo hệ thống y tế tiên tiến của các nước trong  khu vực, phải bám vào lộ trình thay đổi tiền lương, đồng thời nên lập bản đồ quy hoạch tổng thể để tiện theo dõi. Bộ trưởng cũng đề nghị các đại biểu góp ý xây dựng quy hoạch trên cơ sở hiện đại, hội nhập, hoàn chỉnh và đồng bộ từ trung ương đến địa phương.

Back To Top