Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội quy rõ trách nhiệm quản lý thực phẩm

- 2 lượt xem - Tin tức

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội hiện trên địa bàn có 57.902 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó cấp xã/phường/thị trấn quản lý 47.269 cơ sở; tuyến quận/huyện quản lý 8.240 cơ sở; tuyến Thành phố quản lý 2.399 cơ sở.

Gà vịt được làm thịt ngay trong chợ

Gà vịt được làm thịt ngay trong chợ

Trong công văn hỏa tốc Văn phòng Chính phủ truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đánh giá việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm của thành phố Hà Nội vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ, hộ gia đình, năng lực quản lý chuyên môn nghiệp vụ về an toàn thực phẩm, đặc biệt là của cán bộ xã, phường còn hạn chế, nhận thức về an toàn thực phẩm có nơi, có chỗ còn chưa tốt.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Hà Nội triển khai tốt, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do các cơ quan Trung ương ban hành, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phù hợp với đặc thù của địa phương. Đồng thời cần quy định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở cấp quận, huyện, xã, phường trong việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cần tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn. Trước Tết Nguyên đán cần tập trung kiểm tra các mặt hàng phục vụ Tết, sau Tết cần kiểm tra hàng tồn kho, không để hàng hết hạn sử dụng hoặc không bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục được tiêu thụ. Xử lý nghiêm các vi phạm, nhanh chóng khắc phục tình trạng chỉ nhắc nhở, không xử lý đối với các vi phạm tại tuyến xã.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội có biện pháp quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu, các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, thức ăn đường phố; quản lý vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, hộ gia đình, tăng số lượng cơ sở giết mổ tập trung.

Quang Phong

Back To Top