Một cuộc hội chẩn liên viện thông qua hệ thống Telemedicine – cấp cứu và điều trị thành công một ca bệnh thuộc loại đặc biệt nguy kịch

- 18 lượt xem - Đáng quan tâm

Back To Top