Lần đầu tiên: xây dựng thành công hệ gene cá thể người Việt

- 16 lượt xem - Tin tức

Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố kết quả đầu tiên về nghiên cứu xây dựng và phân tích hệ gene người Việt.

Lần đầu tiên: xây dựng thành công hệ gene cá thể người Việt
Hệ gen cá thể người Việt

Tiến sỹ Lê Sỹ Vinh – Giảng viên Trường Đại học Công nghệ, Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu cho biết, kết quả nghiên cứu xây dựng và phân tích hệ gene người Việt bắt đầu từ tiếp cận của kỹ thuật tính toán tin – sinh. Nhóm nghiên cứu đã nhận được dữ liệu hệ gene của một cá thể người Việt vào cuối năm 2013, bao gồm hơn 108 tỉ nucleotide. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng và phân tích hệ gene của cá thể người Việt bằng công nghệ hiện đại.

Qua phân tích và so sánh thấy rằng gần như toàn bộ hệ gene chuẩn của người được bao phủ bởi dữ liệu hệ gene cá thể người Việt này.

Lần đầu tiên: xây dựng thành công hệ gene cá thể người Việt
Tiến sỹ Lê Sỹ Vinh- Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Việc xây dựng và phân tích được hệ gene một cá thể người Việt của nhóm nghiên cứu cho thấy, các nhà khoa học Việt Nam bắt đầu làm chủ được quy trình, cũng như các phương pháp tính toán hiện đại để từng bước thực hiện các dự án liên quan đến hệ gene nói chung, và hệ gene người nói riêng.

Kết quả nghiên cứu này cũng là tiền đề quan trọng để chúng ta tiến hành các dự án tiếp theo nhằm nghiên cứu về sự đa dạng sinh học cũng như mối quan hệ giữa các chủng người Việt, hay với các chủng người khác ở Châu Á cũng như trên thế giới.

Back To Top