Kiểm tra, đánh giá chất lượng BVĐK Hùng Vương 2017

- 2 lượt xem - Tin tức


Từ đầu tháng 11, Bộ y tế đã ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017. Theo đó, tất cả các bệnh viện Công lập và Tư nhân trên toàn quốc có giường bệnh điều trị nội trú tự kiểm tra, đánh giá trong tháng 11, các cơ quan quản lý đã đến BVĐK Hùng Vương kiểm tra, đánh giá trong ngày 3/11/2017. Trước đó lãnh đạo BVĐK Hùng Vương cũng đã lập đoàn công tác nội bộ tự kiểm tra đánh giá chất lượng BVHV theo nội dung Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam của Bộ Y tế.

 Năm nay có thêm nội dung mới trong nội dung kiểm tra, đánh giá đó là việc khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, các  bệnh viện sẽ khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và khảo sát sự hài hài lòng nhân viên y tế. BVĐK Hùng Vương đã nghiêm túc thực hiện.

Sau gần một ngày làm việc nghiêm túc và khẩn trương, các thành viên trong đoàn đã nghiên cứu kỹ lưỡng và chấm điểm từng tiêu chí. Kết quả chung bệnh viện Đa khoa Hùng Vương xếp loại khá với  điểm trung bình chung đạt 3.38. so với năm 2016, BVĐK Hùng Vương chỉ đạt 3.22

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:  82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 277

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.38

 


KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

 
0 16 28 29 9 82
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

 
0.00 19.51 34.15 35.37 10.98 82
 

Kiểm tra, đánh giá chất lượng các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện; đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện đã trở thành hoạt động thường niên định kỳ hàng năm của ngành y tế.

Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí trưởng đoàn mong muốn trong năm 2018 bệnh viện sẽ làm tốt hơn nữa để cho các bệnh viện khác trong tỉnh học hỏi kinh nghiệm.. Đoàn cũng đánh giá cao năng lực của Ban Lãnh đạo bệnh viện đã xây dựng được mô hình bệnh viện tốt, uy tín đối với người bệnh trong và ngoài tỉnh; chú trọng việc thực hiện quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh; nâng cao năng lực của Hội đồng thuốc và điều trị, tăng cường công tác dược lâm sàng,…

Lãnh đạo BVĐK Hùng Vương dẫn trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá CLBV đi tham quan:

BVĐK Hùng Vương trong năm 2017 đã đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất hạ tầng bệnh viện giai đoạn II, đồng thời đào tạo nâng cao chuyên môn cho nhân viên y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Qua tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng BV này, lãnh đạo BVĐK Hùng Vương có thể nắm các thế mạnh, điểm yếu của bệnh viện, từ đó làm động lực cho bệnh viện tập trung khắc phục các nhược điểm, duy trì các thế mạnh hiện tại nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

 

Back To Top