Giá dịch vụ y tế sẽ thu theo năng lực của bệnh viện

- 17 lượt xem - Tin tức

benh vien1 Giá dịch vụ y tế sẽ thu theo năng lực của bệnh viện

Giá các dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh theo năng lực kỹ thuật và con người

Theo bộ trưởng, sắp tới việc phân tuyến, phân hạng bệnh viện (BV) cũng thay đổi. BV tuyến huyện cũng có thể trở thành hạng 1, BV tuyến tỉnh cũng có thể trở thành hạng đặc biệt. Giá dịch vụ y tế cơ bản sẽ thay đổi gần bằng nhau. Thí dụ giá mổ ruột thừa tuyến huyện gần như tương đương tuyến tỉnh, tuyến trung ương, nhằm tạo điều kiện cho tuyến huyện phát triển càng nhiều kỹ thuật càng tốt. Cách thu này không theo tuyến mà thu theo năng lực kỹ thuật và con người.

Cũng theo bộ trưởng, sắp tới cũng sẽ quy định các cán bộ y tế tuyến trung ương, tỉnh sẽ có thời gian luân phiên xuống dưới 6-12 tháng, không chỉ là bác sĩ trẻ mà là phó giám đốc, trưởng khoa, bác sĩ đầu ngành. Trạm y tế xã sẽ trở thành một đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh, bác sĩ tuyến xã có lúc phải lên BV tuyến huyện cập nhật kiến thức…

Back To Top